Niepokalana ratunkiem w czasach ostatecznych – relacja z wykładu