Wykład Ofiary Mszy Świętej

AUTOR: Marcin z Kochem

Jakże potrzeba nam dzisiaj podręcznika Mszy Wszechcza¬sów, tak konkretnego, jasnego, prostego i zrozumiałego, z wieloma cytatami Ojców Kościoła, świętych, przykładami pobożnych ludzi praktykujących słuchanie Mszy Świętej. „Wykład..." jest wiel¬ką pomocą dla tych wszystkich przestraszonych i zagubionych w świecie, w którym promuje się życie bez Boga. Da siłę tym, któ¬rzy mają dość pustego życia i strachu, a chcą wejść w żywą i za¬wsze interesującą relację ze Zbawicielem. Kto pozna Pana w Jego Ofierze na krzyżu i zmartwychwstaniu, nigdy się Nim nie znudzi i zapewni sobie życie wieczne.

ks. Kalikst Stanisław Zacharuk

Choć „Wykład Ofiary Mszy Świętej" Marcina z Kochem po raz pierwszy został wydany ponad 100 lat temu, to nie stracił na aktualności, tak jak nie zdezaktualizował się sens uczestnictwa w Przenajświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa. Autor, opierając się na Tradycji Kościoła, Piśmie Świętym, dokumentach papieży, świadectwach świętych i mistyków żyjących w różnych okresach historii Kościoła, ukazuje piękno i przedziwną Tajemnicę Miłość Boga do człowieka.